Menu

Yksikön taustaa

Vuoden 2005 syksyllä käynnistyivät Varsinais-Suomen alueella Perhehoitoliitto ry:n RAY-rahoitteinen Suunnitelmallinen perhehoito- hanke ja tuolloin 13 varsinaissuomalaisen kunnan valtionavustusrahoitteinen Lastensuojelun sijaishuollon kehittämishanke (2005-2007). Hankkeiden tavoitteet suunniteltiin perhehoidon kehittämisen, alueellisen yhteistyön käynnistämisen ja sijaishuollon keskitetyn hallintamallin suunnittelun osalta yhteneviksi. Maakunnan kuntien tarpeet huomioiden työskentely keskittyi perhehoidon ja sijaishuollon keskitetyn hallintamallin suunnitteluun.

Em. hanketyön jälkeen kunnat näkivät keskitetyn yhteistyön hyödyt ilmeisinä ja halusivat jatkaa kehittämis- ja yhteistyötä osana Varsinais-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikkö- hanketta (2007-2009), jonka hallinnoivana kunta toimi Raisio.

Em. toisen hankejakson jälkeen perhehoidon ja sijaishuollon koordinaatio päätettiin toteuttaa kuntien rahoittamana ja sopimus Varsinais-Suomen sijaishuoltoyksikön toiminnasta tehtiin syksyllä 2009. Kukin toimintaan mukaan lähtenyt kunta sitoutui sopimuksen mukaisesti sijaishuoltoyksikön ylläpitoon ja kehittämiseen. 

Ajankohtaista

  

Linkit

Perhehoitoliitto

Lastensuojelun käsikirja

Pesäpuu

Lapsi- ja perhepalveluiden kehittämisohjelma LAPE