Menu

Kiinnostaako perhehoito?

Miksi valmennukseen?

Sijaishuoltoyksikkö Tammi valmentaa perhehoitotoiminnasta kiinnostuneita perheitä PRIDE- valmennusmenetelmällä. Pidämme tärkeänä sitä, että jokaisella perhehoitoa tarvitsevalla lapsella on oikeus päästä valmennettuun perheeseen ja jokaisella, joka harkitsee perhehoitotoimintaan ryhtymistä on oikeus saada tietoa siitä, mitä tuki-, sijais- tai adoptiovanhemmuus merkitsee. Sijais- ja tukiperheeksi ryhtyminen on haaste. Monipuolinen PRIDE- valmennus antaa riittävästi tietoa tämän päätöksenteon pohjaksi. Tavoitteena on, että perheet voivat valmennuksen jälkeen tehdä tietoon perustuvan päätöksen valmiuksistaan ja halukkuudestaan perhehoitotoimintaan ryhtymisestä.

Mitä valmennus on?

PRIDE-valmennus on sijais- ja adoptiovanhemmuutta harkitseville tarkoitettu ryhmämuotoinen valmennuskurssi, joka sisältää 27 tunnin valmennuksen noin 4-5 kuukauden aikana.

Valmennuksessa on keskeistä tiedon jakamisen lisäksi kokemuksellinen oppiminen. Erilaisten harjoitusten avulla eläydytään omiin, lapsen ja hänen vanhempiensa tilanteisiin ja tunteisiin sijoituksen eri vaiheissa. Valmennuskurssin aikana osallistujat saavat tietoa niistä valmiuksista, joita sijais- ja adoptiovanhemmat tarvitsevat ja samalla he voivat arvioida omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan. Valmennuksen aikana perhe ja kouluttajat yhdessä arvioivat perheen valmiuksia. Valmennustapaamisten ohella kouluttajat tapaavat osallistujia myös henkilökohtaisesti perhetapaamisissa, joiden määrä arvioidaan kunkin perheen tarpeet huomioiden.

Sijaishuoltoyksikkö Tammi järjestää valmennuksen aikana oman ammattilaisten ohjaaman ryhmän perhehoitajuutta harkitsevan perheen lapsille. Lapsilla on ryhmässä mahdollisuus tuoda esille omia ajatuksiaan perhehoitotoimintaan liittyen. 

Em. lisäksi valmennukseen kuuluvat PRIDE-kotitehtävät ja PRIDE-kirja, joka sisältää valmennustapaamisten keskeiset asiat ja lisämateriaalia tapaamisten teemoista. Avoimuus ja menetelmän selkeä rakenne ovat PRIDE-valmennuksen kulmakiviä. Kouluttajina toimivat PRIDE-kouluttajat: kokenut sijaisvanhempi ja sosiaalityöntekijä yhdessä.

Lisätietoja PRIDE-valmennuksesta http://www.pesapuu.fi

Ota yhteyttä sijaishuoltoyksikön työntekijöihin, kerromme mielellämme lisää!


Ajankohtaista

  

Linkit

Perhehoitoliitto

Lastensuojelun käsikirja

Pesäpuu

Lapsi- ja perhepalveluiden kehittämisohjelma LAPE