Menu

Palveluntuottajat

Seudullinen sijaishuollon ostopalveluiden kilpailutus 2017-2019

Sijaishuollon ostopalveluiden hankintaa valmisteltiin maakunnallisena yhteistyönä ja Turun kaupungin hankinta- ja logistiikkakeskus pyysi avoimella hankintamenettelyllä tarjouksia lastensuojelun sijaishuollon ostopalveluista Turun ja Auran, Kaarinan, Kemiönsaaren, Koski Tl:n, Kustavin, Laitilan, Liedon, Loimaan, Marttilan, Naantalin, Paimion, Paraisten, Perusturvakuntayhtymä Akselin, Pöytyän, Raision, Ruskon, Salon, Sauvon, Someron, Taivassalon, Uudenkaupungin ja Vehmaan kuntien tarpeisiin vuosiksi 2017–2019, minkä jälkeen sopimusta voidaan tilaajan päätöksellä jatkaa yhdellä vuodella. 

Määräaikaan mennessä saatiin yli 200 tarjousta. Kilpailutukseen osallistuvat kunnat antoivat Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalle valtuudet tehdä hankintapäätös hyväksyttävistä palveluntuottajista. Kilpailutuksessa hyväksyttyjen käyttämiensä palveluntuottajien kanssa tehtävät sopimukset kunnat allekirjoittavat omasta puolestaan.    

Yhteistyö

Sijaishuoltoyksikkö Tammi pitää yhteyttä maakunnan lastensuojelun sijaishuollon palveluiden tuottajiin ja osallistuu sijaishuollon kehittämistyöhön. Sijaishuoltoyksiköstä ollaan tarvittaessa yhteyksissä myös muihin kuntiin tarvittaessa tietoa maakunnan ulkopuolisista sijaishuoltopaikoista.

Sopimuskunnat voivat pyytää sijaishuoltoyksikön työntekijää mukaan suorittaessaan lakisääteistä sijaishuollon valvontatehtäväänsä ja sijaishuoltoyksikön työntekijät tekevät resurssien puitteissa myös tutustumiskäyntejä yksiköihin.

Sijaishuoltoyksikkö kokoaa tietoa lastensuojelun palveluntuottajista. Kunnat voivat hyödyntää tätä tietoa etsiessään lapsen tarpeisiin sopivaa sijaishuoltopaikkaa.

Kunnassa lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä valmistelee lapsen sijoittamisen ja valitsee lapselle sijaishuoltopaikan. Sijaishuoltoyksikön työntekijät osallistuvat tarvitessa prosessiin kunnan työntekijän kanssa. Kiireellisissä tapauksissa asian valmistelu ja päätöksenteko on kunkin kunnan säännöissä määritellyn sosiaalityön viranhaltijan vastuulla. Päätöksen sijaishuoltoon sijoittamisesta tekee sosiaalihuollon johtava viranhaltija. Kiireellisissä sijoituksissa sekä avohuollon sijoituksissa päätöksentekijä on kunnan delegointiratkaisun mukainen sosiaalityön viranhaltija. Lapselle valitaan hänen tarpeisiinsa parhaiten vastaava sijaishuoltopaikka.

Lapsi voidaan sijoittaa

Ajankohtaista

  

Linkit

Perhehoitoliitto

Lastensuojelun käsikirja

Pesäpuu

Lapsi- ja perhepalveluiden kehittämisohjelma LAPE