Menu

Uutinen 16.1.2017

Ajankohtaista tutkimustietoa 


Koulukoti muutoksessa, Nuorisotutkimusseuran julkaisu http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/koulukoti_muutoksessa.pdf

Tutkimustietoa perhehoidon kehittämiseksi, THL:n julkaisusarja https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131580/URN_ISBN_978-952-302-789-3.pdf?sequence=1

Lasten kodin ulkopuolelle sijoittamisen syyt, taustat, palvelu ja kustannukset, THL:n julkaisusarja raportti lasten kodin ulkopuolelle sijoittamisen syyt

Sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan malli: kohti lapsikeskeistä ja lapsenoikeusperusteista toimintatapaa, THL:n julkaisusarja http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/132271/URN_ISBN_978-952-302-855-5.pdf?sequence=1

Lasten ja perheiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaava perhehoito: kohti perhehoidon laadun vahvistamista, THL:n julkaisusarja http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/132434/URN_ISBN_978-952-302-857-9.pdf?sequence=1
Ajankohtaista

  

Linkit

Perhehoitoliitto

Lastensuojelun käsikirja

Pesäpuu

Lapsi- ja perhepalveluiden kehittämisohjelma LAPE